Čistá voda v jezírku

Velmi důležitá je čistá voda v jezírku. Přírodní zahradní jezírko lze na rovinatém a slunném pozemku zbudovat pouze v případě, že zajistíme cirkulaci vody a velkou plochu mělčin osázíme tzv. čistícími vodními rostlinami. Zahradní jezírko lze osadit vhodnou filtrací tak, aby byla stále čistá voda v jezírku. V odborné literatuře se uvádí, že plocha osázená rostlinami by měla pokrývat zahradní jezírko oproti neosázené ploše 2:1 až 3:1 opět v závislosti na dalších místních specifikacích. Čistá voda v jezírku se dá dosáhnout relativně snadno.

Čištění jezírka

Nejschůdnější variantou se tak jeví zbudovat zahradní jezírko s filtračním zařízením. Klasický filtrační systém se skládá ze tří částí. Mechanická filtrace zajistí odstranění drobných organických i anorganických částí. Voda se buď pod tlakem, nebo pouhou gravitací prolévá skrze velmi husté, ale vodopropustné síto, nebo nějaké pórovitý materiál a teče do druhého stupně. Tam jsou uchovávány mikroorganismy živící se organickými látkami. Některé filtry mají za touto částí další stupeň se zvláštními minerály, tzv. zeolity. Zeolity dokážou iontovou výměnou z vody odbourávat přebytečné živiny a některé jedovaté látky.

Jak vyčistit jezírko

Na nežádoucí řasy ve vodě je ideální ultrafialové čistící zařízení. Záření může teoreticky pracovat i samostatně, ale účinnější je jako součást filtračního systému. Pro odstranění hladinových nečistot se používají speciální hladinové vysavače, které pohltí pyl, listí a jehličí dříve, než stačí klesnout na dno jezírka.

Pro správnou volbu adekvátně výkonného filtračního systému je zapotřebí zkušeností nebo rady odborníka. Je totiž nutné brát v úvahu mnoho proměnných. Hloubku jezírka, četnost slunečního záření, vlivy blízkého okolí jezírka (pole, les), počet ryb, rostlin v jezírku, atd.

Na konec, ještě základní pravidla údržby jezírka. Sbírejte nečistoty z hladiny a z mechanických částí filtrace, zajistěte dostatečné prokysličení vody (pokud k tomu není uzpůsoben vtok, jsou na trhu různá prokysličovadla), ryby krmte přiměřeně a jen tím, co sežerou okamžitě a pokud se jedná o jezírko koupací, do vody nevstupujte namazaní krémy, apod.